Όραμα και στόχοι ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων

Διατύπωση οράματος

Στο πλαίσιο της Β ‘ Διαβούλευσης  του Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην πρωτεύουσα, αναδείχθηκε η ακόλουθη διατύπωση για το Όραμα του Δήμου Αθηναίων:


«Αθήνα, μία πόλη σύγχρονη, πράσινη και ζωντανή, μια πρωτεύουσα πρότυπο,

με λιγότερα αυτοκίνητα και με περισσότερο χώρο για ποδήλατο και περπάτημα, 

που αναδεικνύει την πολιτιστική της κληρονομιά και θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της

τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, προσφέροντας άνεση και ασφάλεια,

με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

προστατεύοντας και αναβαθμίζοντας το περιβάλλον στο οποίο ζει και μετακινείται ο κάτοικος

εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, με τη βοήθεια έξυπνων και

καινοτόμων τεχνολογιών τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επισκεπτών,

την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων»


Στόχοι

Οι στόχοι που θέτονται στο ΣΒΑΚ θα πρέπει να εξασφαλίζουν όλα τα παραπάνω κριτήρια και επιπρόσθετα θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ιεραρχημένες προτεραιότητες.

Η διαδικασία διαμόρφωσης των έξυπνων στόχων για το ΣΒΑΚ έχει ως βάση της τις προτεραιότητες που συνθέτουν και την ευρύτερη στρατηγική του ΣΒΑΚ όπως αυτή περιεγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Οι προτεραιότητες όπως αναδείχθηκαν από την Β’ Διαβούλευση σύμφωνα με τις προηγούμενες διαδικασίες κατά σειρά προτεραιότητας είναι:

1. Εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης με τα πόδια, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων κατηγοριών  μετακινούμενων και των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας

2. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα ΜΜΜ

3. Βελτίωση υφιστάμενων και αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου

4. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προστασία των μετακινούμενων με οποιοδήποτε μέσο

5. Αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης (οχημάτων Ι.Χ. και δημόσιας χρήσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης στάθμευσης

6. Καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων μέσων και μείωση των ταχυτήτων στις περιοχές κατοικίας ώστε να εγκατασταθούν ασφαλέστερες συνθήκες για όλους τους χρήστες του δρόμου

7. Ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου διασφαλίζοντας υποδομές και συνθήκες ασφαλούς και άνετης μετακίνησης

8. Προστασία του κέντρου και των γειτονιών από διαμπερείς διελεύσεις μηχανοκίνητης κυκλοφορίας

9. Άσκηση πολιτικών αποθάρρυνσης της άσκοπης χρήσης του αυτοκινήτου προς όφελος πιο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης

10. Προώθηση «καθαρών» οχημάτων

Οι παραπάνω προτεραιότητες/άξονες στρατηγικής είναι προϊόν της διαδικασίας αξιολόγησης των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης, των κειμένων πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς επίσης και των κατευθύνσεων που δόθηκαν μέσα από τις διαβουλεύσεις με τους φορείς της πόλης. Κάθε μία από τις παραπάνω προτεραιότητες συσχετίζεται με τους αντίστοιχους στρατηγικούς στόχους και τους στόχους υλοποίησης και στη συνέχεια οι στόχοι συσχετίζονται με τις κατηγορίες μέτρων.

Προτεραιοτήτες, Στρατηγικοί στόχοι και στόχοι υλοποίησης του ΣΒΑΚ Δ. Αθηναίων

Άξονες προτεραιοτήτωνΣτρατηγικοί στόχοιΣτόχοι υλοποίησης
1. Εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης με τα πόδια με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων ομάδων μετακινούμενωνΑνάπτυξη δικτύων και υποδομών για πεζούς ώστε να συνδέονται πόλοι έλξης και γέννησης μετακινήσεωνΒελτίωση της σύνδεσης του Δήμου με τις υπόλοιπες περιοχές του λεκανοπεδίου και των προαστίων του με εναλλακτικά του Ι.Χ. αυτοκινήτου και μηχ. δίκυκλου μέσα
Προστασία και βελτίωση των υποδομών για τους πεζούς μέσω του κατάλληλου φωτισμού, της καθαριότητας και της συντήρησηςΣύνδεση των γειτονιών με δίκτυα πεζών,  ποδηλάτων – άρση του κατακερματισμού
 Πρόταση για σχολικές διαδρομές (π.χ. σύνδεση σχολείων γειτονιάς Αρδηττού με Ζάππειο)Περιορισμός των Ι.Χ. μηχαν. οχημάτων σε άξονες με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μεγάλες ροές πεζών  στην κεντρική περιοχή του Δήμου
Προσδιορισμός Πρότυπων Διαδρομών Περπατήματος με έμφαση στα εμποδιζόμενα άτομα και την πρόσβασή τους στις στάσεις της υφιστάμενης δημόσιας συγκοινωνίαςΒελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές κατοικίας  και αύξησης του δημοσίου χώρου μέσω της ανάπτυξης θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας (super blocks)
Αξιοποίηση των στοών στην πόλη, με αναβαθμίσει του δημοσίου χώρου (π.χ. να καθαριστούν τα graffiti) 
Εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων με κινητικές δυσκολίες, 3η ηλικία και ΑμΕΑ 
Ανάπτυξη σχέδιού για την οργάνωση της κινητικότητας σε περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα και κατοικία  όπως η Πλάκα 
Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 
2. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα ΜΜΜΕξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων με κινητικές δυσκολίες, 3η ηλικία και ΑμΕΑ από τα ΜΜΜΠροώθηση της χρήσης των ΜΜΜ κυρίως σε όσους μετακινούνται σήμερα με Ι.Χ. μηχαν. μέσο
Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας που να εξυπηρετεί τη σύνδεση των επιμέρους γειτονιώνΕνίσχυση της συνδυασμένης μετακίνησης στα όρια της περιοχής παρέμβασης, με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον για μετακίνηση εντός της περιοχής
Προσδιορισμός Πρότυπων Διαδρομών Περπατήματος με έμφαση στα εμποδιζόμενα άτομα για την πρόσβασή τους στις στάσεις της υφιστάμενης δημόσιας συγκοινωνίας 
 Πύκνωση των δρομολογίων των ΜΜΜ και ενδυνάμωση του στόλου τους για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. 
Μέτρα ρύθμισης της  προτεραιότητας των ΜΜΜ 
Επέκταση του ΤΡΑΜ προς βελτίωση πολεοδομικών ζητημάτων 
Προστασία και βελτίωση των υποδομών ΜΜΜ μέσω του κατάλληλου φωτισμού, της καθαριότητας και της συντήρησης 
Διεύρυνση ωραρίου (νυχτερινή κίνηση) να φτιαχτούν περιφερειακοί χώροι στάθμευσης και μετεπιβίβασης στα ΜΜΜ σταθερής τροχιάς 
3. Βελτίωση υφιστάμενων και αύξηση των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου Καθαριότητα, συντήρηση, φωτισμόςΑπομάκρυνση της παρόδιας στάθμευσης με δημιουργία χώρων εκτός οδού
 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές κατοικίας  και αύξησης του δημοσίου χώρου μέσω της ανάπτυξης θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας (super blocks)
 Βελτίωση της σύνδεσης με ήπια μέσα των μεγάλων χώρων πρασίνου του κέντρου με τις γειτονιές
4. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προστασία των μετακινούμενων με οποιαδήποτε μέσοΑστυνόμευση για την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, στάθμευσης, οδικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας.Συντήρηση και βελτίωση της σήμανσης /σηματοδότησης
Μέτρα για την παράνομη στάθμευση, να υπάρχει  έλεγχος-αστυνόμευση 
Αστυνόμευση για την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας 
Δημιουργία σχολικών διαδρομών (π.χ. σύνδεση σχολείων γειτονιάς Αρδηττού με Ζάππειο) 
Προστασία και βελτίωση των υποδομών για τους πεζούς και για τα ΜΜΜ μέσω του κατάλληλου φωτισμού, της καθαριότητας και της συντήρησης 
Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 
5. Aποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης (οχημάτων Ι.Χ. και δημόσιας χρήσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης στάθμευσης Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης πλησίον σταθμών μετρό, χώρων Park and RideΔιαχείριση της προσφοράς των υποδομών Ι.Χ.  αυτοκινήτων (στάθμευση) για όσους δεν είναι κάτοικοι του Δήμου
Μέτρα για την παράνομη στάθμευση, να υπάρχει  έλεγχος-αστυνόμευσηΔιαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών – κανονισμοί και θέσεις στάσης για φορτοεκφόρτωση
Υιοθέτηση «έξυπνων» μορφών στάθμευσης – εφαρμογή νέων τεχνολογιών (GIS)Επέκταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με «έξυπνες» εφαρμογές – Διευκόλυνση της αστυνόμευσης
Ανάπτυξη σχεδίου για την οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης των ΤΑΞΙ 
Ανάπτυξη σχεδίου για την εξυπηρέτηση των αυξημένων ροών από την επέκταση της κρουαζιέρας στον Πειραιά, με συνδυασμένες μεταφορές 
Ανάπτυξη σχεδίου για τη στάθμευση σε σημεία ενδιαφέροντος- πόλους έλξης μετακινήσεων όπως η Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο, το Αρχαιολογικό μουσείο κ.α. 
Δημιουργία μεγάλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία εκτός του κέντρου (πχ. στον Ελαιώνα) 
Μέτρα για την κυκλοφορία και στάθμευση των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων 
6. Καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων μέσων και μείωση των ταχυτήτων στις περιοχές κατοικίας ώστε να εγκατασταθούν ασφαλέστερες συνθήκες για όλους τους χρήστες του δρόμουΕφαρμογές «έξυπνων» λύσεων για την κυκλοφορία – δυναμική ενημέρωση κυκλοφοριακών συνθηκώνΔιαχείριση της προσφοράς των υποδομών Ι.Χ.  αυτοκινήτων (κυκλοφορία) για όσους δεν είναι κάτοικοι του Δήμου
Αποκλεισμός του αυτοκινήτου και των βαρέων και μεγάλων οχημάτων από μεγάλο κομμάτι του κέντρου.Περιορισμός των Ι.Χ. μηχαν. οχημάτων σε άξονες με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μεγάλες ροές πεζών  στην κεντρική περιοχή του Δήμου
Να οργανωθεί η κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων και των πούλμαν. Να ολοκληρωθεί το σχετικό μητρώο.Διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών – κανονισμοί κυκλοφορίας ειδικά στις ώρες αιχμής
Ανάπτυξη σχεδίου για την κυκλοφορία σε σημεία ενδιαφέροντος- πόλους έλξης μετακινήσεων όπως η Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο, το Αρχαιολογικό μουσείο κ.α. 
Χρήση μικρότερων λεωφορείων και συνδυασμένες μεταφορές για την εξυπηρέτηση των ομάδων επισκεπτών μέσα στο κέντρο της πόλης 
Ανάπτυξη σχεδίου για την εξυπηρέτηση των αυξημένων ροών από την επέκταση της κρουαζιέρας στον Πειραιά, με συνδυασμένες μεταφορές 
Οριοθέτηση των στάσεων αφετηρίας για τα Open Bus 
Ανάπτυξη σχεδίου για την οργάνωση κυκλοφορίας των ΤΑΞΙ 
Μέτρα για την κυκλοφορία των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων 
7. Ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου διασφαλίζοντας υποδομές και συνθήκες ασφαλούς και άνετης μετακίνησηςΑνάπτυξη δικτύων και υποδομών για ποδηλάτες ώστε να συνδέονται πόλοι έλξης και γέννησης μετακινήσεων Συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων
Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Ασφαλή συστήματα φύλαξης ποδηλάτων
8. Προστασία του κέντρου και των γειτονιών από διαμπερείς διελεύσεις μηχανοκίνητης κυκλοφορίαςΜείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της πόληςΑνακήρυξη Περιοχών Περιορισμένης Πρόσβασης ΙΧ          
Δημιουργία αξόνων αποκλειστικής κίνησης πεζών και ποδηλάτω
Μείωση διατομής της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας προς όφελος των πεζών και των ποδηλατών
9. Άσκηση πολιτικών αποθάρρυνσης της άσκοπης χρήσης του αυτοκινήτου προς όφελος πιο βιώσιμων τρόπων μετακίνησηςΑποθάρρυνση του συνολικού παραγόμενου έργου οχηματοχιλιομέτρων σε μια περιοχή  Συστήματα κοινής χρήσης συμβατικών και ηλεκτρικών αυτοκίνητων πόλης
Ανάπτυξη δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης
10. Προώθηση «καθαρών» οχημάτωνΠύκνωση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μέριμνα και σε χώρους park and ride Κίνητρα για την αναβάθμιση του στόλου δημόσιας και επαγγελματικής χρήσης (λεωφορεία, ΤΑΞΙ, ημιφορτηγά κτλ.)
Advertisement