Ποια είναι η γνώμη των πολιτών για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους;

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό, περί των συνηθειών μετακίνησης τους και των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων που σχετίζονται με θέματα κινητικότητας, αποτελούν μία πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης για την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν μια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αυτών που προήλθαν από τις απαντήσεις των κατοίκων του Δήμου και των επισκεπτών (αυτών που κατοικούν εκτός του Δήμου Αθηναίων και εντός της Περιφέρειας Αττικής).

Σύμφωνα με την έρευνα, το 47% και το 53% των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων, αντίστοιχα,  δήλωσε ότι εργάζεται εντός του Δήμου. Το  58% των κατοίκων και το 34% των επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων δήλωσαν ότι ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί τον συνήθη προορισμό μετακίνησης τους για αναψυχή. Το 74% των κατοίκων μετακινείται με προορισμό εντός του Δήμου Αθηναίων για ψώνια και άλλες καθημερινές δραστηριότητες (πλην της συστηματικής εργασίας), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους επισκέπτες διαμορφώνεται σε 21%.

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται το κύριο μέσο μετακίνησης που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων για διάφορους σκοπούς μετακίνησης.

Οι κάτοικοι και επισκέπτες του Δήμου κλήθηκαν, επιπλέον, να αναδείξουν τα σημαντικότερα σημερινά προβλήματα στην κινητικότητα στο Δήμο βαθμολογώντας τα σε κλίμακα από το 1 έως το 5 (1 το λιγότερο σημαντικό και 5 το πιο σημαντικό πρόβλημα).

  Πολίτες που κατοικούν στο Δ. Αθηναίων
1Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων4.6
2Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου4.4
3Παράνομη στάθμευση4.4
4Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις4.3
5Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση4.3
6Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο4.1
7Αυξημένη παραβατικότητα4.0
8Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα4.0
9Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης – μειωμένο αίσθημα οδικής ασφάλειας3.9
10Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας συγκοινωνίας3.8
11Κακή κατάσταση λεωφορείων και στάσεων3.6
12Περιορισμένες λεωφορειακές γραμμές και αραιές στάσεις λεωφορείων3.5
13Υψηλό κόστος μετακίνησης3.0

Για τους κατοίκους του Δήμου, μεγαλύτερη σημασία έχουν τα πολεοδομικά ζητήματα που υποδηλώνουν την χαμηλή προσβασιμότητα τη πόλης από τους πεζούς και τους  ποδηλάτες  και τα περιβαλλοντικά ζητήματαπου αυτή αντιμετωπίζει, όπως την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση. Αντιθέτως, οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται ότι το κόστος μετακίνησης και η κάλυψη του δικτύου μεταφορών από ΜΜΜ δεν αποτελούν ιδιαιτέρως έντονα προβλήματα.

 Πολίτες που κατοικούν εκτός Δ.Αθηναίων
1Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις4.3
2Παράνομη στάθμευση4.1
3Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση4.1
4Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα4.1
5Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου4.1
6Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο4.0
7Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων4.0
8Αυξημένη παραβατικότητα3.8
9Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας συγκοινωνίας3.6
10Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης – μειωμένο αίσθημα οδικής ασφάλειας3.5
11Κακή κατάσταση λεωφορείων και στάσεων3.5
12Περιορισμένες λεωφορειακές γραμμές και αραιές στάσεις λεωφορείων3.2
13Υψηλό κόστος μετακίνησης3.0

Οι επισκέπτες του Δήμου, επικεντρώνονται σε προβλήματα που αφορούν στην μετακίνηση με το Ι.Χ. και τη μηχανή, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι καθυστερήσεις, η παράνομη στάθμευση και η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Σημαντικά προβλήματα για αυτούς, επίσης, είναι η έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας, η ηχορύπανση και η έλλειψη ελεύθερων δημοσίων χώρων. Το ανεπαρκές δίκτυο ποδηλάτου κατατάσσεται, επίσης, ως σημαντικό ζήτημα για την κινητικότητα. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι του Δήμου αντιλαμβάνονται ότι το κόστος μετακίνησης και το  επίπεδο κάλυψης του δικτύου μεταφορών από ΜΜΜ αποτελούν σχετικά τα λιγότερο σημαντικά προβλήματα για την κινητικότητα.

Advertisement