Ανακοίνωση για τον 1ο Κύκλο Διαβουλεύσεων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αθηναίων

Ο Aντιδήμαρχος Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης σας προσκαλεί στην 1η Συνάντηση Διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αθηναίων την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 10:00 – 13:30 στο Αμφιθέατρο “Αντώνης Τρίτσης” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50

1ος Κύκλος Διαβουλεύσεων – 1η Συνάντηση
Ενημερωτική εκδήλωση για το ΣΒΑΚ στο Δ. Αθηναίων, καταγραφή των αναγκών κινητικότητας των
πολιτών και εντοπισμός προβλημάτων
Εισηγητές από την
ομάδα εργασίας
του Δήμου:
1. Γιώργος Νεοφύτου, Προϊστάμενος Τμήματος Ανθεκτικότητας
και Βιωσιμότητας, Επικεφαλής Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ
Εισηγητές από την
ομάδα εργασίας
του Αναδόχου:
1. Θάνος Βλαστός, Καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού,
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ
2. Θοδωρής Μαυρογεώργης, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, MSc (Eng), MSc
(Fin), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
3. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός,
Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
4. Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, Πολεοδόμος Μηχανικός, MSc (Eng), LEVER Α.Ε.
5. Αναστασία Φούντα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π, Συγκοινωνιολόγος MSc
(Eng), MSc (Env) LEVER Α.Ε.
Προσκεκλημένοι
Φορείς:
1. Εκπρόσωποι ευάλωτων χρηστών των μεταφορικών συστημάτων που είναι
κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης (παιδιά, ΑΜΕΑ, γυναίκες, μεγάλοι σε
ηλικία, μετανάστες που είναι κάτοικοι της περιοχής)
2. Φορείς που εκπροσωπούν χρήσεις γης που έλκουν μετακινήσεις φοιτητών
και μαθητών στην περιοχή παρέμβασης
3. Εκπρόσωποι χρηστών των οδών – οδική ασφάλεια (πεζοί, ποδηλάτες κτλ.)
4. Εκπρόσωποι κατοίκων
5. Φορείς που παρέχουν μεταφορικό έργο εντός των ορίων της περιοχής
παρέμβασης και εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες κατοίκων, όσο και των
επισκεπτών
6. Φορείς που παρέχουν μεταφορικό έργο εντός των ορίων της περιοχής
παρέμβασης, ή είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία των μεταφορικών
υποδομών και των Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας
7. Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των κατοίκων, την ποιότητα
ζωής και την κοινωνική ένταξη στην περιοχή παρέμβασης
8. Εμπειρογνώμονες που μπορούν να συμβάλουν με τη γνώμη τους στην
τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της βιώσιμης κινητικότητας, να μεταφέρουν
τη διεθνή εμπειρία, να θέσουν το επιστημονικό πλαίσιο κτλ.
Ενδεικτικό πρόγραμμα
Πέμπτη 31/10/2019
Θέμα Εισηγητής
9:30 – 10:00 Προσέλευση
10:00-10:10 Εισαγωγική ομιλία
– Τι είναι το ΣΒΑΚ
– Σύντομη αναφορά στο σκοπό της συνάντησης και στο
πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται
– Το πρόγραμμα της συνάντησης
Γεώργιος
Νεοφύτου
10:10-10:25 Οι επιδιώξεις του Δήμου σε σχέση με το ΣΒΑΚ Βασίλειος –
Φοίβος Αξιώτης
Αντιδήμαρχος
Αστικών Υποδομών
& Σχεδίου Πόλεως
10:25 – 10:45 Εισαγωγική παρουσίαση για την αναγκαιότητα της Βιώσιμης
Κινητικότητας και τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας
(περιβαλλοντικοί , οικονομικοί, κοινωνικοί, θεσμικοί λόγοι,
παραδείγματα των ωφελειών από άλλες πόλεις)
Καθ. Θάνος
Βλαστός
10:45 – 11: 00 Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ στο Δήμο Αθηναίων και η σημασία της
συμμετοχής των φορέων και των πολιτών στο σχεδιασμό
– Σύντομη επισκόπηση των βημάτων εκπόνησης για το Δήμο
Αθηναίων με αναφορά στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
– Ο τρόπος εμπλοκής των φορέων και των πολιτών στο
σχεδιασμό
Κώστας
Αθανασόπουλος


Αναστασία Φούντα
11:00 – 11:15 Σύστημα Μεταφορών . Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Θεόδωρος
Μαυρογεώργης
11:15 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 13:30 Συμμετοχικό εργαστήριο με σκοπό
Α) την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ανά ομάδες
εκπροσώπων πολιτών, χρηστών οδικής υποδομής, παρόχων
μεταφορικού έργου κτλ.
Β) την καταγραφή περιορισμών που υπάρχουν στο πλαίσιο
εκπόνησης και υλοποίησης του ΣΒΑΚ
Όλοι οι
συμμετέχοντες

Με το ΣΒΑΚ του Δήμου Αθηναίων επιδιώκεται ο σχεδιασμός της κινητικότητας στην πόλη της Αθήνας με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

Προτείνονται μέτρα που διευκολύνουν τις καθημερινές μας μετακινήσεις, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της πόλης από όλους και μετατρέπουν την πόλη σε ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον.

Με τη λογική που είχε επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια, η λειτουργία των δρόμων συνδεόταν με την κυριαρχία των οχημάτων, την ανάπτυξη ταχύτητας, τον εξοστρακισμό των πεζών. Με το ΣΒΑΚ εισάγεται μια νέα προσέγγιση. Οι δρόμοι αντιμετωπίζονται ως ζωντανός δημόσιος χώρος, που μπορεί να υποδεχθεί ποικίλες δραστηριότητες και κάθε κατηγορία χρηστών.

Στο πλαίσιο της προοπτικής αυτής, σας προσκαλούμε στον Α’ Κύκλο Διαβουλεύσεων, στο Διήμερο Δημόσιων Συναντήσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:30 στο Πνευματικό Κέντρο (Ακαδημίας 50).

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ενημέρωση των πολιτών και των Φορέων της πόλης, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου. Ζητούμενο είναι η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τόσο οι πολίτες σε σχέση με τις μετακινήσεις στην πόλη, όσο και οι εμπλεκόμενοι Φορείς, των οποίων η λειτουργία είτε επηρεάζει, είτε επηρεάζεται από το σύστημα κινητικότητας της πόλης.

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αθηναίων χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020. Η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου από πολίτες και φορείς και η συμμετοχή τους σε κρίσιμα ορόσημα αυτού, αποτελούν βασικές παραμέτρους της επιτυχίας του. Η διαδικασία συμμετοχής οργανώνεται σε διαδοχικά στάδια και πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων και μέσω των συγκεκριμένων θεματικών διαβουλεύσεων.

Η ενεργή συμμετοχή των δημοτών είναι πολύ σημαντική για την κατάρτιση ενός σχεδίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και επιδιώξεις όλων των εμπλεκομένων Φορέων και πολιτών. Για πληροφορίες και για συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://svak-athina.com/συμμετεχω-στο-σχεδιασμο/.