ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου, σχετικά με τις ανάγκες μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις και για το πως θα ήθελα να είναι η πόλη μου στο μέλλον

Δημοσκόπηση Επιλογής Εναλλακτικού Σεναρίου Διαχείρισης της Κινητικότητας

Δημοσκόπηση με θέμα τα Προτεινόμενα Μέτρα Σχεδίου Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων

Advertisement